ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΨΞΙΩ16-ΤΛΦ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΞΙΩ16-ΤΛΦ 30/09/2021 03:00:00 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 6262 15465/2021 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΣΤΟ "ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ" 30/09/2021 14:32:53

Published

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6ΤΕΙΩΗΛ-ΗΙΒ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΕΙΩΗΛ-ΗΙΒ 30/09/2021 03:00:00 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ 6301 609/2021 ΧΕΠ 609 2021 Α΄ ΔΟΣΗ 2021 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 30/09/2021 14:32:54

Published

ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΨΡΩΟΚΖΟ-7ΔΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΡΩΟΚΖΟ-7ΔΣ 30/09/2021 03:00:00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 54299 990/2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 30/09/2021 14:32:55

Published

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ω5Ω1465Θ1Ε-0ΣΨ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5Ω1465Θ1Ε-0ΣΨ 30/09/2021 03:00:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) 100012982 τα/ 30867 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 30/09/2021 14:32:55

Published

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΩΟ446Ψ8ΧΒ-ΙΧΞ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΟ446Ψ8ΧΒ-ΙΧΞ 30/09/2021 03:00:00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 228093/2021 Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99553 #6668306 #1226521 30/09/2021 14:32:58

Published

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΣΠΒ46ΝΠΙΘ-ΛΜ2 https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣΠΒ46ΝΠΙΘ-ΛΜ2 30/09/2021 03:00:00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 100068650 11177 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 30/09/2021 14:32:59

Published

ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

9ΠΡΓΩΕΧ-ΒΘΜ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΡΓΩΕΧ-ΒΘΜ 30/09/2021 03:00:00 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 6151 884 ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 30/09/2021 14:33:00

Published

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ψ6ΔΖ46ΜΤΛΗ-67Χ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΔΖ46ΜΤΛΗ-67Χ 30/09/2021 03:00:00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 100054501 Φ.14.1/6877 Πληρωμή της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Αιτήσεων Συμμετοχής για τις Εξετάσεις ΚΠγ περιόδου Β 2021 30/09/2021 14:33:00

Published

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

9ΑΓΞ46ΜΡΒΩ-Ι94 https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΑΓΞ46ΜΡΒΩ-Ι94 30/09/2021 03:00:00 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 100039191 ΧΕ 80/2021 Αµοιβή υπηρεσιών ταχυµεταφορών ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021. 30/09/2021 14:33:00

Published

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΓΧΥ4690ΒΣ-55Υ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΧΥ4690ΒΣ-55Υ 30/09/2021 03:00:00 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ 99221920 10980 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 30/09/2021 14:33:01

Published