ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΨΦΕΕ46ΜΔΨΟ-3Ο3

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΕΕ46ΜΔΨΟ-3Ο3

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

100056663

2900 /30-9-2021

2η Τροποποίηση της Ένταξης της Δράσης «Αναβάθμιση, Ανακαίνιση Υφιστάμενων Κτιρίων για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων» με Κωδικό ΟΠΣ 5009740 από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020».

30/09/2021 15:18:03

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *