ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΨΨΒΡ7ΛΗ-ΣΜΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΒΡ7ΛΗ-ΣΜΚ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5013

2139

Απόφαση έγκρισης του με αρ. πρωτ. 2126/29-9-21 (εισερχομένου στην ΕΥΔΕΠ) Πρακτικό 1-3/9/21 και 2-6/9/21 της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση 3γ1.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

30/09/2021 14:50:56

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *