ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6Υ14ΩΨΡ-ΗΩΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Υ14ΩΨΡ-ΗΩΡ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

6027

1119

Απευθείας ανάθεση για προμήθεια αντιδραστηρίου για αιματολογικό αναλυτή

30/09/2021 14:45:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *