ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

995746ΜΑΠΣ-7ΣΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/995746ΜΑΠΣ-7ΣΦ

30/09/2021 03:00:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

100059918

381991/30.09.2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ (Τ.Δ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ)

30/09/2021 14:45:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *