ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6Ζ4Υ4690Ω3-128

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ζ4Υ4690Ω3-128

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ

99221985

41136

Επείγουσα Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια Υγειονομικών Υλικών Συστήματος Αρνητικής Πίεσης (VAC) με δυνατότητα πλύσης τραύματος και χορήγησης Υδατικού διαλύματος μικροβιοκτόνου για τον ασθενή κ. Κ.Τ. (1537114) της Ορθοπεδικής Παν/κής Κλινικής του ΠΓΝΑ, έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.000,00 πλέον ΦΠΑ

30/09/2021 14:44:39

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *