ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

60ΨΖ4690ΩΜ-ΝΞΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΨΖ4690ΩΜ-ΝΞΧ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ’

99221991

14135

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

30/09/2021 14:44:14

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *