ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ψ4ΙΨ469Β7Ξ-ΩΗΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4ΙΨ469Β7Ξ-ΩΗΡ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

42838

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

30/09/2021 14:43:46

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *