ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΩΝΗΨ46ΜΑΠΣ-ΨΟΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΗΨ46ΜΑΠΣ-ΨΟΞ

30/09/2021 03:00:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

100059918

381988/30.09.2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΚΑΝΕΤ_ΣΥΞΕΥΞΙΣ (Τ.Δ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ)

30/09/2021 14:43:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *