ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6ΑΚΩΩ0Ο-Δ6Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΚΩΩ0Ο-Δ6Χ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)

6325

93133

Απ’ ευθείας ανάθεση της «Παροχής υπηρεσιών για θέματα συμβουλευτικής υποστήριξης δυναμικού κυκλοφοριακού σχεδιασμού

30/09/2021 14:43:11

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *