ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΨΚΨ4ΟΕΘΦ-Κ1Τ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΨ4ΟΕΘΦ-Κ1Τ

30/09/2021 03:00:00

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

51562

813

προμήθεια ξυλείας για την έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου συγκεκριμένα: πρόβολος από mdf 16mm 200*60*20cm 2τεμ.,βάθρο από mdf 16mm 150*32*65cm 2τεμ. ΠΡΟΒΟΛΟΣ ΑΠΟ MDF 16mm 20*20*15cm 2τεμ., πρόβολος από mdf 16mm 30*30*15cm 1τεμ.,πρόβολος από mdf 16mm 36*20*10cm 2τεμ.,βάση στήριξης από mdf 16mm 100*10 cm 35τεμ., ταμπλάς από mdf 16mm 210*120 cm 1τεμ., βάση στήριξης από mdf 16mm 95*10 cm φάλτσο 1τεμ.

30/09/2021 14:42:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *