ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

9ΡΛΗ4653Π4-3ΒΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΛΗ4653Π4-3ΒΑ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

466454

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΤΙΝΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕ:2410203001, ΠΟΣΟΥ:699,98€

30/09/2021 14:42:41

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *