ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

9ΜΘΙ4653ΠΓ-4ΟΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΜΘΙ4653ΠΓ-4ΟΤ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

100015981

1852

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Π3 ΤΟΥ Κ. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

30/09/2021 14:42:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *