ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

9ΦΒ94690ΩΝ-9ΤΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΦΒ94690ΩΝ-9ΤΝ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’

99221992

10295

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ PLUS XXLL ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 180CM

30/09/2021 14:42:29

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *