ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

988ΓΟΡΙΗ-Ψ92

https://diavgeia.gov.gr/doc/988ΓΟΡΙΗ-Ψ92

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

50369

9317/30-9-2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

30/09/2021 14:41:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *