ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΩΤΝΦΩΗΣ-1ΡΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΝΦΩΗΣ-1ΡΚ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

6316

183/2021

Παροχή υπηρεσίας διαμονής και φιλοξενίας στο Σύλλογο Γυναικών Αυτοδυτών Καλύμνου «Η κόρη της Καλύμνου» (17 άτομα για 2 διανυκτερεύσεις) για τον καθαρισμό του Λιμανιού της Χάλκης από την 1 έως 3 Οκτωβρίου 2021»

30/09/2021 14:41:08

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *