ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

9ΨΩΩΟΕΘΦ-8ΑΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΨΩΩΟΕΘΦ-8ΑΘ

30/09/2021 03:00:00

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

51562

812

προμήθεια υλικών για την επισκευή ανελκυστήρων σύμφωνα με τον έλεγχο της εταιρείας πιστοποίησης TUV HELLAS

30/09/2021 14:41:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *