ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

9Σ9Σ465Υ2Ξ-Ω92

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Σ9Σ465Υ2Ξ-Ω92

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι ΜΑΝΑΙΟΣ

100014515

55

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση- υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού»

30/09/2021 14:40:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *