ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ω3Χ0ΟΞΨ0-014

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3Χ0ΟΞΨ0-014

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

54586

Φ2/2562

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ PLEXI GLASS ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Α.Μ.Θ.

30/09/2021 14:39:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *