ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΡΠΘ9ΩΛΚ-Η1Θ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΠΘ9ΩΛΚ-Η1Θ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

6166

39655

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΧΟΡΤΩΝ –ΚΛΑΔΙΩΝ

30/09/2021 15:56:38

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *