ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ψ6Α94653ΠΓ-ΚΜΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6Α94653ΠΓ-ΚΜΣ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

100015981

1851

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

30/09/2021 14:38:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *