ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6ΧΔΟΩΗΟ-ΖΜΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΧΔΟΩΗΟ-ΖΜΠ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

6291

18163/30-09-2021

ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΤΗΣ Β΄ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΚΔΕ

30/09/2021 14:38:12

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *