ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ω1Ζ9Ω1Ρ-Γ64

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1Ζ9Ω1Ρ-Γ64

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

6265

2/51114

Aπευθείας ανάθεσης του Δημάρχου, για την παροχή υπηρεσιών καθαιρέσεων και επιχωματώσεων με χειρωνακτικά μέσα στη Δ.Ε. Αφάντου

30/09/2021 14:38:03

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *