ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6ΘΡΦ469Β7Ξ-Ε84

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΡΦ469Β7Ξ-Ε84

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

42839

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

30/09/2021 14:38:02

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *