ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΩΗ7ΩΟΡΡ1-ΠΘΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗ7ΩΟΡΡ1-ΠΘΣ

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

50028

ΔΣ Νο 29/28-09-2021 ΘΕΜΑ 2

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συνεργασία με τραπεζικό οργανισμό για τη διαχείριση ταμειακών λογαριασμών του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

30/09/2021 14:37:57

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *