ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6ΚΗΩ465Υ2Ξ-43Δ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΗΩ465Υ2Ξ-43Δ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι ΜΑΝΑΙΟΣ

100014515

54

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & Λογισμικών»

30/09/2021 14:37:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *