ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

67ΓΜ4653Π4-2Ν2

https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΓΜ4653Π4-2Ν2

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

466645

Έγκριση αιτήματος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών του υποέργου 1 του έργου Αποκατάσταση λίθινης γέφυρας Σπανού στον Δήμο Γρεβενών

30/09/2021 14:36:52

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *