ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

9ΘΔ7ΩΛΗ-ΘΤΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΘΔ7ΩΛΗ-ΘΤΒ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

6169

18257

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022»

30/09/2021 14:36:49

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *