ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ω5ΟΘ4690ΩΝ-ΤΒΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΟΘ4690ΩΝ-ΤΒΘ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’

99221992

10294

ΚΑΛΥΜΑ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 120Χ120 ΕΚ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΠΟΣΤ/ΝΟ

30/09/2021 14:36:19

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *