ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

93ΝΦΟΚΨΩ-ΟΧΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/93ΝΦΟΚΨΩ-ΟΧΩ

30/09/2021 03:00:00

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ.)

53419

425

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ_ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ_ΔΙΟΙΚΗΣΗ

30/09/2021 14:35:35

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *