ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6Π5Τ469ΗΓΨ-8ΦΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Π5Τ469ΗΓΨ-8ΦΓ

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

99221221

4481

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΙΠΩΝ

30/09/2021 14:34:41

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *