ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6ΗΤΦΟΡΡ1-1ΔΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΤΦΟΡΡ1-1ΔΓ

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

50028

ΔΣ Νο 29/28-09-2021 ΘΕΜΑ 6

Λήξη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και σίτισης του ΕΚΑ

30/09/2021 14:34:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *