ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

92Σ146906Ψ-ΧΣΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/92Σ146906Ψ-ΧΣΠ

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ‘ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ’-Γ.Ν.Δ.Α. ‘Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ’

99222003

12290

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

30/09/2021 14:34:00

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *