ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

9Δ3Φ4690ΩΜ-ΓΒΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Δ3Φ4690ΩΜ-ΓΒΠ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ’

99221991

14134

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

30/09/2021 14:33:45

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *