ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

67ΓΓ4653ΠΓ-77Μ

https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΓΓ4653ΠΓ-77Μ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

100015981

1850

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

30/09/2021 14:33:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *