ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6ΤΔΞ4690ΩΝ-1ΧΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΔΞ4690ΩΝ-1ΧΙ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’

99221992

10293

ΚΑΛΤΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 30-35 Χ 120-125.

30/09/2021 14:33:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *