ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6980469Β7Ξ-ΩΩ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/6980469Β7Ξ-ΩΩ8

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

42840

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

30/09/2021 14:33:18

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *