ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΩΑΦΗΩΞΑ-ΩΜΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑΦΗΩΞΑ-ΩΜΡ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

6249

11535/2021

ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11535/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

30/09/2021 15:30:57

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *