ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

9ΡΦΛ4653Π4-ΔΞ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΦΛ4653Π4-ΔΞ4

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

467434

Απόφαση κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης στο πλαίσιο του 2ου υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΜΦΙΣΣΗΣ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» (ΕΣΠΑ 2014-2020), που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Δ.Σ.Α.Ν.Μ.

30/09/2021 15:27:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *