ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

9Σ4Χ46ΩΧ3Π-4ΦΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Σ4Χ46ΩΧ3Π-4ΦΓ

30/09/2021 03:00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ)

99122002

1549_2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (9ΩΕΖ46ΩΧ3Π-ΑΞΧ)

30/09/2021 15:18:42

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *