ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΡΨΩ946ΨΖ2Ν-ΚΚΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΨΩ946ΨΖ2Ν-ΚΚΜ

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

99203020

34128/2021

Απευθείας Ανάθεσης

30/09/2021 16:05:09

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *