ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

65Γ7Ω1Ο-9ΒΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/65Γ7Ω1Ο-9ΒΡ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

6257

34844

Έγκριση μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) και ανάθεση της προμήθειας
«Ιατρικού εξοπλισμού για τις Δημοτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις»

30/09/2021 15:07:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *