ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

94ΚΞ4690ΩΜ-7Ο2

https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΚΞ4690ΩΜ-7Ο2

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ’

99221991

14142

ΤΡΟΚΑΡ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

30/09/2021 15:00:25

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *