ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6Θ346-Β2Β

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Θ346-Β2Β

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

6

Φ.600/200/5210 Σ.1029

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη Σύναψη Σύμβασης και την Υλοποίηση Παροχής Υπηρεσιών Μυοκτονίας Απεντόμωσης του ΚΥΤ Λέρου.)

30/09/2021 14:58:13

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *