ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΨΛΡΔ4690ΩΜ-Ψ41

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΡΔ4690ΩΜ-Ψ41

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ’

99221991

14141

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

30/09/2021 14:57:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *