ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΨΧΓΦ4690ΩΑ-ΖΟΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΓΦ4690ΩΑ-ΖΟΜ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ‘ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ’ ΒΟΥΛΑΣ

99221989

12787

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ AUTOCHECK 5+

30/09/2021 14:57:21

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *