ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6ΝΞΘ6-ΤΕΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΞΘ6-ΤΕΟ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

6

Φ.600/199/5209 Σ.1098

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη Σύναψη Σύμβασης και την Υλοποίηση Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης των Αντλιοστασίων του Αποχετευτικού Δικτύου του ΚΥΤ Λέρου.)

30/09/2021 14:56:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *