ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΡΩΓΗΟΛΤ5-5ΧΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΩΓΗΟΛΤ5-5ΧΤ

30/09/2021 03:00:00

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

52796

749/2021

Συμφωνητικό προμήθειας δέκα (10) φωτιστικών σωμάτων για την οδό Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων

30/09/2021 16:02:12

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *