ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ω1ΦΦΒΧΗ-5ΒΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1ΦΦΒΧΗ-5ΒΔ

30/09/2021 03:00:00

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ

4537

2021/6

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

30/09/2021 14:55:29

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *