ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΩΣΩΚ469Β7Θ-Υ02

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣΩΚ469Β7Θ-Υ02

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

99206920

96174

Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την εξέταση ενστάσεων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (ΦΚ:81700 – Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος)

30/09/2021 14:54:48

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *